Energia Słońca — czysta i wydajna

Energia Słoneczna staje się na całym świecie głównym źródłem energii odnawialnej. Aby sprostać zapotrzebowaniu na alternatywne źródła energii, na farmach solarnych instaluje się dużą liczbę Paneli Fotowoltaicznych.

Nawet przy obecnych postępach energia wiatrowa zapewnia obecnie mniej niż 2% dostaw energii elektrycznej w USA praz mniej jak 10% w europie. Jednak prognozy rządowe optymistycznie zakładają, że do 2030 roku energia słoneczna zapewni 20% energii elektrycznej w kraju.

Zalety energii solarnej

  1. Wind power offers many advantages, which explains why it’s the fastest-growing energy source in the world. A road map for energy independence based on strong national investment in wind power has been the cornerstone of T. Boone Pickens “Pickens Plan”.
  2. Wind energy is fueled by the wind, so it’s a clean fuel source. Wind energy doesn’t pollute the air like power plants that rely on combustion of fossil fuels, such as coal or natural gas. Wind turbines don’t produce atmospheric emissions that cause acid rain or greenhouse gasses.
  3. Wind energy is a domestic source of energy, produced in the United States. The nation’s wind supply is abundant.
  4. Wind energy relies on the renewable power of the wind, which can’t be used up.
  5. Wind energy is one of the lowest-priced renewable energy technologies available today, costing between 4 and 6 cents per kilowatt-hour, depending upon the wind resource and project financing of the particular project.
  6. Wind turbines can be built on farms or ranches, thus benefiting the economy in rural areas, where most of the best wind sites are found. Farmers and ranchers can continue to work the land because the wind turbines use only a fraction of the land. Wind power plant owners make rent payments to the farmer or rancher for the use of the land.

Nasze Usługi

Usługi Rozszerzone

Serwis Gwarancyjny

Serwis Techniczny

Serwis Paneli Solarnych